Tổng quan

Vườn Quốc gia Cúc PhÆ°Æ¡ng (hay rừng Cúc PhÆ°Æ¡ng) là má»™t khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng nằm trên địa phận ranh giá»›i 3 khu vá»±c Tây Bắc, châu thổ sông Hồng và Bắc Trung Bá»™ thuá»™c ba tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Vườn quốc gia này có hệ Ä‘á»™ng thá»±c vật phong phú Ä‘a dạng mang đặc trÆ°ng rừng mÆ°a nhiệt Ä‘á»›i. Nhiều loài Ä‘á»™ng thá»±c vật có nguy cÆ¡ tuyệt chủng cao được phát hiện và bảo tồn tại Ä‘ây. Đây cÅ©ng là vườn quốc gia đầu tiên tại Việt Nam.

Cúc PhÆ°Æ¡ng nằm ở phía Ä‘ông nam của dãy núi Tam Điệp, má»™t dãy núi Ä‘á vôi chạy từ tỉnh SÆ¡n La ở hÆ°á»›ng tây bắc. Dải núi Ä‘á vôi này vá»›i Æ°u thế là kiểu karst tá»± nhiên, hình thành trong lòng đại dÆ°Æ¡ng cách Ä‘ây khoảng 200 triệu năm. Dãy núi này nhô lên đến Ä‘á»™ cao 636 m tạo thành má»™t nét địa hình nổi bật giữa má»™t vùng đồng bằng. Phần dãy núi Ä‘á vôi bao quanh vườn quốc gia có chiều dài khoảng 25 km và rá»™ng đến 10 km, ở giữa có má»™t thung lÅ©ng chạy dọc gần hết chiều dài của dãy núi. Địa hình karst ảnh hưởng rõ nét đến hệ thống thủy văn của Cúc PhÆ°Æ¡ng.