Tour Mai Châu - Pù Luông

25 + Tour Mai Châu - Pù Luông

Đang lọc
 • Feb 24, 2020
  US$ 40 US$ 32

  3

  38h 29m 29s

  -12%

  Tour riêng thung lũng Mai Châu trọn ngày

   

  Xem bản đồ

  7.4

  26 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi Old Quarter - Mai Châu - vi-Lac Village + thêm nữa - Bản Poom Coọng - vi-Hanoi Old Quarter
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi Old Quarter / vi-Hanoi Old Quarter
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$ 40

  From: US$ 40

  You save: US$ 5

  Giá gốc
  US$ 45
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 5
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 40

 • -11%

  Khám phá Mai Châu 2 ngày (tour riêng)

   

  Xem bản đồ

  7.5

  20 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Mai Châu - vi-Lac Village + thêm nữa - Bản Văn - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 29

  From: US$ 59

  You save: US$ 7

  Giá gốc
  US$ 66
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 7
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 59

 • Feb 23, 2020
  US$ 72 US$ 46

  3

  86h 29m 29s

  -10%

  Tour nhóm khám phá Mai Châu 2 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.3

  8 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Mai Châu - Bản Nà Mèo + thêm nữa - Hà Nội
  • DURATION 2 ngày 1 đêm
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCG03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 36

  From: US$ 72

  You save: US$ 8

  Giá gốc
  US$ 80
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 8
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 72

 • Mai Châu - Pù Luông trekking 2 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.4

  8 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Mai Châu - Bản Poom Coọng + thêm nữa - Pù Luông - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP09

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 119

  From: US$ 239

 • Feb 25, 2020
  US$ 180 US$ 144

  1

  38h 29m 29s

  Mai Châu Trekking Homestay 3 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.4

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Mai Châu - Bản Poom Coọng + thêm nữa - Bản Văn - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP05

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 60

  From: US$ 180

 • Pù Luông Retreat 3 ngày/ 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.4

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Pù Luông - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88PLR02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 30

  From: US$ 92

 • Feb 23, 2020
  US$ 72 US$ 57

  1

  62h 29m 29s

  -16%

  Kì nghỉ Mai Châu 2 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.5

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Mai Châu - vi-Lac Village + thêm nữa - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCG04

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 36

  From: US$ 72

  You save: US$ 13

  Giá gốc
  US$ 85
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 13
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 72

 • -10%

  Pù Luông đi bộ mức độ khó 3 ngày 2 đêm

   

  Xem bản đồ

  7.6

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Pù Luông - vi-Hieu Warterfall + thêm nữa - vi-Kho Muong Village - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88PLG02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 42

  From: US$ 126

  You save: US$ 14

  Giá gốc
  US$ 140
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 14
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 126

 • Mai Châu - Pù Luông 5 ngày trek mức độ khó

   

  Xem bản đồ

  7.5

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Mai Châu - Pù Luông + thêm nữa - vi-Kho Muong Village - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP11

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 60

  From: US$ 300

 • Feb 23, 2020
  US$ 215 US$ 172

  3

  86h 29m 29s

  Tour riêng Hòa Bình - Mai Châu 2 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.5

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Hoa Binh Hydroelectric - vi-Thac Bo Temple + thêm nữa - Mai Châu - Bản Pà Cò - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 107

  From: US$ 215

 • Feb 24, 2020
  US$ 182 US$ 145

  1

  62h 29m 29s

  Mai Châu Trekking 4 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.5

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Mai Châu - Bản Hang Kia + thêm nữa - Bản Văn - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP06

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 45

  From: US$ 182

 • Kỳ nghỉ Mai Châu 2 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.6

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Mai Châu - Bản Poom Coọng + thêm nữa - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCL01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 40

  From: US$ 80

Tour Mai Châu - Pù Luông

- 90 Đánh giá