Tour riêng

13 + Tour riêng

Đang lọc
 • -54%

  Tour riêng thung lũng Mai Châu trọn ngày

   

  Xem bản đồ

  7.4

  26 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR vi-Hanoi Old Quarter - Mai Châu - vi-Lac Village + thêm nữa - Bản Poom Coọng - vi-Hanoi Old Quarter
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO vi-Hanoi Old Quarter / vi-Hanoi Old Quarter
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP01

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  1 ngày

  Giá mỗi ngày

  US$ 47

  From: US$ 47

  You save: US$ 55

  Giá gốc
  US$ 175
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 55
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 47

 • -10%

  Khám phá Mai Châu 2 ngày (tour riêng)

   

  Xem bản đồ

  7.5

  20 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Mai Châu - vi-Lac Village + thêm nữa - Bản Văn - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP02

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 42

  From: US$ 83

  You save: US$ 9

  Giá gốc
  US$ 192
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 9
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 83

 • -49%

  Mai Châu - Pù Luông trekking 2 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.4

  8 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Mai Châu - Bản Poom Coọng + thêm nữa - Pù Luông - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP09

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 61

  From: US$ 122

  You save: US$ 117

  Giá gốc
  US$ 239
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 117
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 122

 • -29%

  Mai Châu Trekking Homestay 3 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.4

  4 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Mai Châu - Bản Poom Coọng + thêm nữa - Bản Văn - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP05

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 66

  From: US$ 199

  You save: US$ 79

  Giá gốc
  US$ 278
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 79
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 199

 • -47%

  Mai Châu - Pù Luông 5 ngày trek mức độ khó

   

  Xem bản đồ

  7.5

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Mai Châu - Pù Luông + thêm nữa - vi-Kho Muong Village - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP11

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  5 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 59

  From: US$ 296

  You save: US$ 253

  Giá gốc
  US$ 549
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 253
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 296

 • -62%

  Tour riêng Hòa Bình - Mai Châu 2 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.5

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - vi-Hoa Binh Hydroelectric - vi-Thac Bo Temple + thêm nữa - Mai Châu - Bản Pà Cò - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP03

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  2 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 52

  From: US$ 104

  You save: US$ 165

  Giá gốc
  US$ 269
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 165
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 104

 • -45%

  Mai Châu Trekking 4 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.5

  3 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Mai Châu - Bản Hang Kia + thêm nữa - Bản Văn - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP06

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 57

  From: US$ 228

  You save: US$ 181

  Giá gốc
  US$ 409
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 181
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 228

 • -42%

  Mai Châu - Pù Luông 6 ngày trek mức độ khó

   

  Xem bản đồ

  7.3

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Mai Châu - Pù Luông + thêm nữa - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP12

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  6 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 55

  From: US$ 332

  You save: US$ 232

  Giá gốc
  US$ 564
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 232
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 332

 • -44%

  Du lịch sinh thái Ninh Bình - Mai Châu 3 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.3

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Vườn quốc gia Cúc Phương - Mai Châu + thêm nữa - vi-Lac Village - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP04

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 65

  From: US$ 196

  You save: US$ 152

  Giá gốc
  US$ 348
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 152
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 196

 • -47%

  Phiêu lưu Mai Châu - Ninh Bình 4 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.6

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Mai Châu - vi-Lac Village + thêm nữa - Bản Poom Coọng - Vườn quốc gia Cúc Phương - Hoa Lư - Tam Cốc - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP07

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 58

  From: US$ 232

  You save: US$ 201

  Giá gốc
  US$ 433
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 201
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 232

 • -45%

  Mai Châu - Ninh Bình đạp xe 4 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.1

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Mai Châu - Bản Poom Coọng + thêm nữa - Ninh Bình - Tam Cốc - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP08

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  4 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 99

  From: US$ 396

  You save: US$ 318

  Giá gốc
  US$ 714
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 318
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 396

 • -47%

  Mai Châu - Pù Luông trekking 3 ngày

   

  Xem bản đồ

  7.6

  2 phản hồi - Good


  • HÃNG TOUR Hà Nội - Mai Châu - Bản Poom Coọng + thêm nữa - Pù Luông - vi-Kho Muong Village - Hà Nội
  • KHỞI HÀNH/KẾT THÚC VÀO Hà Nội / Hà Nội
  • LOẠI HÌNH DU LỊCH Tour trên đất liền
  • MÃ SẢN PHẨM T88MCP10

  Thời hạn sử dụng dịch vụ

  3 days

  Giá mỗi ngày

  US$ 66

  From: US$ 198

  You save: US$ 171

  Giá gốc
  US$ 369
  Tiết kiệm hơn với dịch vụ của chúng tôi
  - US$ 171
  Giá của chúng tôi đến từ
  US$ 198

Tour riêng

- 77 Đánh giá

Tour riêng là một loại hình chuyến tham quan theo nhóm nhỏ phù hợp nhất cho khách hàng là cặp vợ chồng, gia đình, nhóm bạn hoặc những người không muốn đi du lịch với người lạ, v.v. Dù bạn muốn có một chuyến trăng mật đáng nhớ với người thương, khoảng thời gian tuyệt vời bên gia đình, một vài ngày vui vẻ với đồng nghiệp hoặc bất cứ điều gì khác, chúng tôi đều ở đây để lên kế hoạch cho bạn.
Tất cả những gì bạn cần làm là chọn mọi yêu cầu cho kỳ nghỉ của bạn và đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn sắp xếp mọi yếu tố, loại bỏ căng thẳng ra khỏi kế hoạch và khiến bạn tập trung vào trải nghiệm chuyến đi trong đời này.